สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


สมาคมการขายตรงไทยร่วมบริจาคทุนทรัพย์ให้แก่ศิริราชมูลนิธิ เพื่อการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจแก่ผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 400,000 บาท โดยมีคุณโสพิศ ชัยเรือง   
รองหัวหน้าสำนักงานศิริราชมูลนิธิ
 (ซ้าย) และ คุณพรทิพย์  ดีมานพ หัวหน้าฝ่ายรับบริจาคศิริราชมูลนิธิ (ขวา) เป็นผู้แทนรับมอบ สมาคมการขายตรงไทยขอเป็นส่วนหนึ่งของพลังในสังคมไทยและเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ ให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกัน

ลิงค์ถาวร http://tdsa.org/content/1322/1/

 
 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation