สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


คณะกรรมการและผู้บริหารบริษัทสมาชิกของสมาคมการขายตรงไทย ร่วมบริจาคทุนทรัพย์จำนวน 150,500 บาท เพื่อจัดซื้อเตียงและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤตให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก


ลิงค์ถาวร http://tdsa.org/content/1319/1/

 
 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation