สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


สมาคมการขายตรงไทยเปิดตัวคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่โดย คุณกิจธวัช ฤทธีราวี จากบริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคม ในวาระ 1 กรกฎาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2565 

ภายใต้นโยบาย

Turning Challenge to be the Best Opportunities

สมาคมการขายตรงไทยวางแผนการบริหารงานเพื่อสอดรับและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่ท้าทาย
โดยมุ่งเน้น
2 กลยุทธ์หลัก คือ

Winning the Digital Disruption game
นำพาบริษัทสมาชิกให้ประสบความสำเร็จกับการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล

 Growing faster in New Normal era
สนับสนุนการเติบโตที่รวดเร็วยิ่งกว่าในชีวิตวิถีใหม่

 

 


รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมการขายตรงไทย
(วาระ
1 กรกฎาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2565)
 

1.     คุณกิจธวัช  ฤทธีราวี / บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด

   ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคม  

2.     พญ.นลินี  ไพบูลย์ / บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด

   ดำรงตำแหน่ง อุปนายกฝ่ายรัฐสัมพันธ์ 

3.     คุณสุเทพ ยืนยงค์วิทยากุล / บริษัท นิว ไลฟ์ เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด

       ดำรงตำแหน่ง อุปนายกฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ 

4.     ร.ต.ต.ดร.สุรเชษฐ์ เชื้อศรี / บริษัท ลาชูเล่ คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

       ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการ

5.     ดร.สุภัตรา แปงการิยา / บริษัท โพลีเฮอร์บ เน็ตเวอร์ค จำกัด         

       ดำรงตำแหน่ง เหรัญญิก 

6.     คุณสุชาดา ธีรวชิรกุล / บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด        
   ดำรงตำแหน่ง
กรรมการฝ่ายการศึกษา  

7.    คุณวิภาดา ตั้งปกรณ์ / บริษัท นู สกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

      ดำรงตำแหน่ง กรรมการฝ่ายต่างประเทศ

 

8.    คุณจอห์น แอนดรูว์ เฮ็ดจ์ /บริษัท ยูนิซิตี้ มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด 

      ดำรงตำแหน่ง กรรมการฝ่ายการสื่อสาร 

9.    คุณอรรถกฤต กีรติวิทยายุต /บริษัท พีเอชเอชพี (ประเทศไทย) จำกัด

      ดำรงตำแหน่ง กรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

10.     คุณชาญสถิตย์ เขมะวิชานุรัตน์ / บริษัท บีดับเบิลยูแอล (ประเทศไทย) จำกัด  

       ดำรงตำแหน่ง กรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ  

11.     คุณพสุทัต ศักดิ์จารุดล / บริษัท เพอร์เฟค รีซอร์สเซส (ประเทศไทย) จำกัด

       ดำรงตำแหน่ง กรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

    

 

 

ลิงค์ถาวร http://tdsa.org/content/1318/1/

 
 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation