สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


 รางวัลมาตรฐานสมาคมการขายตรงดีเด่นระดับแพลทตินัม ประจำปี 2020

สมาคมการขายตรงไทยได้รับรางวัลมาตรฐานสมาคมการขายตรงดีเด่นสูงสุดในระดับแพลทตินัม ประจำปี 2020 จากสมาพันธ์การขายตรงโลก ซึ่งมีสมาชิกที่เป็นสมาคมการขายตรงกว่า 60 ประเทศทั่วโลก โดยมีเกณฑ์การพิจารณาตัดสินในด้านต่างๆ อาทิ ภาพรวมในการรับสมาชิก, โครงสร้างการบริหารจัดการสมาคม, โครงสร้างทางการเงิน, ความสัมพันธ์กับองค์กรต่างๆ ภายนอกสมาคม, จรรยาบรรณ, กลยุทธ์และการวางแผนงานในระยะยาว, การบริการสมาชิก และความริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นต้น

ลิงค์ถาวร http://tdsa.org/content/1316/1/

 
 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation