สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

สมาคมการขายตรงไทยจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคม
ชุดใหม่ (วาระ
1 กรกฎาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2565) โดย คุณกิจธวัช ฤทธีราวี จากบริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายกสมาคม โดยมีกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งอีก 10 ท่าน ได้แก่บริษัท กิฟฟารีน , นิวไลฟ์, ลาชูเล่, โพลีเฮอร์บ, ยูนิลีเวอร์, นูสกิน, ยูนิซิตี้, พีเอชเอชพี, บีดับเบิลยูแอล, เพอร์เฟค ทั้งนี้มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 43 ท่าน (22 บริษัท) ณ โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ

ลิงค์ถาวร http://tdsa.org/content/1315/1/

 
 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation