สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


รางวัลส่งเสริมจรรยาบรรณระดับ Platinum

สมาคมการขายตรงไทยได้รับรางวัลระดับแพลทตินั่มประจำปี 2019 จากสมาพันธ์การขาย-ตรงโลกในการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการประกอบธุรกิจขายตรงอย่างมีจรรยาบรรณของสมาคมและบริษัทสมาชิกอย่างต่อเนื่องตลอด 3 ปีที่ผ่านมา

 

 

ลิงค์ถาวร http://tdsa.org/content/1313/1/

 
 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation