สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


บริษัท วันเดอร์ 7 โกลบอล (ไทยแลนด์) จำกัด

Wonder 7 Global (Thailand) Co., Ltd.

ชื่อผู้บริหาร
คุณธีรยุทธ เจริญกิตติรักษ์ / ผู้จัดการทั่วไป
Mr.Teerayut Charoenkittirak / General Manager

ประเภทธุรกิจ
ขายตรง

ประเภทผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 
เลขที่ 2 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ห้องเลขที่ 07-A02 ชั้น 7
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 02-252-4575

ชื่อตัวแทน  
1. คุณฐกร ช่อมะลิ / ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

2. คุณนภาดาว ชุ่มประสิทธิโชค / ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน  

ชื่อผู้ติดต่อ

1. คุณฐกร ช่อมะลิ / ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

2. คุณณัฐกฤตา มีสุข / การตลาด 

เว็บไซต์ www.wonder7global.com

    

 

ลิงค์ถาวร http://tdsa.org/content/1312/1/

 
 

How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation