สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


บริษัท อินฟินิตัส เฮลท์ โปรดักส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

Infinitus Health Products (Thailand) Co., Ltd.

 

ชื่อผู้บริหาร

คุณเคที่ โจว / ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจประเทศไทย
Ms.Kathy Zou / Business Development Manager -Thailand 

ประเภทธุรกิจ
ขายตรง

ประเภทผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์ดูแลผิว

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 
อาคารเลอคองคอร์ด เลขที่ 202 ห้อง 1601 ชั้น 16 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ : 0-2116-1880

ชื่อตัวแทน / ชื่อผู้ติดต่อ 
คุณวีณา ช้างภิรมย์ / Senior Sales & Marketing 

เว็บไซต์ : 
https://th.infinitus-int.com

    

 

 

ลิงค์ถาวร http://tdsa.org/content/1310/1/

 
 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation