สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


 การประชุม ASEAN DSAs President

คุณสุเทพ ยืนยงค์วิทยากุล นายกสมาคมการขายตรงไทย และคณะกรรมการบริหารสมาคม ร่วมประชุม ASEAN DSAs Presidents  กับนายกสมาคมของแต่ละประเทศในภูมิภาคอาเซียน ประกอบด้วย ประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม เมียนมาร์ และอินเดีย เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง  และรายงานความคืบหน้าพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การเปิดลงทะเบียนให้แก่ผู้สนใจเข้าร่วมงาน WFDSA World Congress 2020  โดยมีสมาคมการขายตรงไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องโลตัส 5-6 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ถนนราชดำริ กรุงเทพฯ 

 

  

 

ลิงค์ถาวร http://tdsa.org/content/1309/1/

 
 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation