สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


 Association Performance Program Seminar in New Delhi, India

คุณภคพรรณ ลีวุฒินันท์ อดีตนายกสมาคม และคุณลักขณา อังสาชน จากบริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด เป็นตัวแทนจากสมาคมเข้าร่วมประชุม Association  Performance Program Seminar ซึ่งจัดโดยสมาพันธ์การขายตรงโลกร่วมกับสมาคมการขายตรงอินเดีย เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ ระหว่างสมาคมการขายตรงอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค เมื่อวันที่ 26-27 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย

 

  

 

 

ลิงค์ถาวร http://tdsa.org/content/1308/1/

 
 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation