สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


การประชุม ASEAN DSAs Presidents

คุณสุเทพ ยืนยงค์วิทยากุล และคุณสุชาดา ธีรวชิรกุล เดินทางไปประชุม ASEAN DSAs Presidents Meeting ร่วมกับนายกสมาคมของประเทศต่างๆ ณ ประเทศมาเลเซีย เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจขายตรงและความคืบหน้าด้านกฎหมายของแต่ละประเทศให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐของเมียนมาร์ได้รับทราบด้วย 

 

   

 

 

ลิงค์ถาวร http://tdsa.org/content/1243/1/

 
 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation