สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


 สมาคมการขายตรงไทยเยี่ยมเยือนบริษัทสมาชิก

คุณสุเทพ ยืนยงค์วิทยากุล นายกสมาคม และคุณมนต์ชัย เดโชจรัสศรี กรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ของสมาคมการขายตรงไทยร่วมเยี่ยมเยือน บริษัท พีเอ็ม-อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท เพอร์เฟค รีซอร์สเซส (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เทียนส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยผู้บริหารทั้ง 3 บริษัทให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ ในธุรกิจขายตรง ณ สำนักงานของแต่ละบริษัท


   

บริษัท พีเอ็ม-อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด

 

 

 บริษัท เพอร์เฟค รีซอร์สเซส (ประเทศไทย) จำกัด 


  

บริษัท เทียนส์ (ประเทศไทย) จำกัด

 

 

 

ลิงค์ถาวร http://tdsa.org/content/1242/1/

 
 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation