สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


 กิจกรรม CEOs meet CEOs

คุณสุเทพ ยืนยงค์วิทยากุล นายกสมาคม และคณะกรรมการบริหารสมาคม ร่วมให้การต้อนรับคุณวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในโอกาสที่สมาคมจัดกิจกรรม CEOs meet CEOs และได้รับเกียรติจากคุณวิกรม มาร่วมแบ่งปันข้อมูลให้กับคณะผู้บริหารจากบริษัทสมาชิกของสมาคมได้รับทราบแนวคิดและมุมมองต่างๆ ในหัวข้อ  การตลาดสีขาว ณ ห้องบุศราคัม 2-3  โรงแรมอวานี เอเทรียม ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 

 

 

 

 

 

ลิงค์ถาวร http://tdsa.org/content/1234/1/

 
 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation