สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


 TDSA CSR

คณะกรรมการ, ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากบริษัทสมาชิกของสมาคมการขายตรงไทยร่วมบริจาคทุนทรัพย์เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์และสนับสนุนการศึกษาให้แก่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ มูลนิธิโรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์รณชัย คงสกนธ์ รองคณบดีฝ่ายการคลัง  ให้เกียรตินำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับมูลนิธิและรับมอบทุนทรัพย์พร้อมสิ่งของรวมมูลค่า  148,850 บาท จากคุณสุเทพ ยืนยงค์วิทยากุล  นายกสมาคม ณ ห้องบุศราคัม 2-3 โรงแรมอวานี เอเทรียม ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 

 

ลิงค์ถาวร http://tdsa.org/content/1233/1/

 
 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation