สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


“TDSA Orientation Program”
สมาคมการขายตรงไทย (TDSA) นำโดยคุณสุชาดา ธีรวชิรกุล นายกสมาคมการขายตรงไทย (วาระ กรกฎาคม 2559 – มิถุนายน 2561) เป็นประธานเปิดงาน TDSA Orientation Program โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อเป็นแนวทางให้กับบริษัทสมาชิกและบริษัทที่กำลังสนใจจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมได้รับทราบข้อมูลในด้านต่างๆ และประโยชน์ที่จะได้รับจากการเป็นสมาชิกของสมาคม ตลอดจนการอัพเดทเทรนด์ล่าสุด และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันเพื่อหาคำตอบให้กับสิ่งท้าทายในอุตสาหกรรมขายตรง โดยมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจขายตรงอย่างมีจรรยาบรรณและถูกต้องตามกฎหมาย อันจะนำไปสู่การประกอบธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนตลอดไป โดยงานนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการของสมาคม และคุณณัชภัทร ขาวแก้ว นิติกรชำนาญการ จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มาร่วมกันเป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยเฉพาะในเรื่องของกฎหมายขายตรงและกฎกระทรวงฉบับล่าสุดที่มีผลบังคับใช้แล้วอันเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงอย่างยิ่ง ณ ห้องแมนดาริน A โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ 

 

 

 

ลิงค์ถาวร http://tdsa.org/content/1231/1/

 
 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation