สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


 แถลงข่าวคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่ 

สมาคมการขายตรงไทยเปิดตัวคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่  โดย คุณสุเทพ ยืนยงค์วิทยากุล จากบริษัท นิว ไลฟ์ เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคม ในวาระ 1 กรกฎาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2563 พร้อมเดินหน้าสานต่อนโยบาย  4C โดยเน้นให้ความสำคัญในการสร้างจิตสำนึก จรรยาบรรณในการทำธุรกิจ ตลอดจนส่งเสริมสายสัมพันธ์ ความสามัคคีของบริษัทสมาชิกให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ภายใต้นโยบาย 4C Plus

 

 

     

ลิงค์ถาวร http://tdsa.org/content/1165/1/

 
 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation