สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


สมาคมการขายตรงไทยต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากกองคดีคุ้มครองผู้บริโภค 

คณะกรรมการสมาคม นำโดยคุณสุเทพ ยืนยงค์วิทยากุล, คุณสุชาดา ธีรวชิรกุล และคุณพงศ์พสุ อุณาพรหม ร่วมให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากกองคดีคุ้มครองผู้บริโภค ในโอกาสเยี่ยมเยือนสมาคม เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจขายตรง ตลอดจนการสร้างการรับรู้ในบทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานดังกล่าว ซึ่งตั้งขึ้นใหม่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560  โดยมี พ.ต.ต.ธฤตวัน วนาพัทธ์ รองผู้อำนวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภค เป็นผู้นำคณะรวม 5 ท่าน มาเยี่ยมเยือนสมาคมในครั้งนี้ 

 

 

ลิงค์ถาวร http://tdsa.org/content/1164/1/

 
 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation