สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


งาน TDSA Open House

คณะกรรมการบริหารสมาคมร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลในด้านต่างๆ  ของสมาคมให้แก่ผู้บริหารจากบริษัทที่ประกอบธุรกิจขายตรงต่างๆ ในงาน TDSA Open House ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกของสมาคม เพื่อพบปะและแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้บริหารบริษัทที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกของสมาคม ณ ห้องรอยัลมณียา B ชั้น M โรงแรมเรเนซองส์ ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ โดยมีผู้ร่วมงานและสื่อมวลชนรวมทั้งสิ้นกว่า 100 คน

 

 

ลิงค์ถาวร http://tdsa.org/content/1161/1/

 
 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation