สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในโอกาสพบปะเยี่ยมเยือนสมาคมการขายตรงไทย

คณะกรรมการบริหารสมาคมนำโดยคุณสุชาดา ธีรวชิรกุล, คุณกิจธวัช ฤทธีราวี, คุณสุเทพ ยืนยงค์วิทยากุล, คุณนิตยา มงคลธรรมากุล และคุณอรรถกฤต กีรติวิทยายุต ร่วมให้การต้อนรับประธานคณะกรรมการสมาคมการค้ากลุ่มอุตสาหกรรม, กลุ่มอสังหาริมทรัพย์,    กลุ่มอัญมณีและแฟชั่น, กลุ่มโลจิสติกส์ พร้อมด้วยกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC จากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในโอกาสพบปะเยี่ยมเยือนสมาคมการขายตรงไทย ทั้งนี้เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานของสมาคมให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป พร้อมทั้งรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องบอลรูม II  ชั้น 7 โรงแรมโซฟิเทล สุขุมวิท กรุงเทพฯ 

 

 

ลิงค์ถาวร http://tdsa.org/content/1158/1/

 
 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation