สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


บริษัท อะโทมี่ จำกัด
Atomy Co., Ltd.

ชื่อผู้บริหาร
คุณพู ยอง ลี / กรรมการผู้จัดการ
Mr.Lee Pu Young / Managing Director

ประเภทธุรกิจ
ขายตรง

ประเภทผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย
เครื่องสำอาง, ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว และผลิตภัณฑ์ชำระล้าง

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 
75/32-33 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 20 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา)
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์  :    0-2024-8926-28

โทรสาร    :    0-2024-8929

ชื่อตัวแทน / ชื่อผู้ติดต่อ 
คุณสังวร พัฒศร / Marketing Manager
 

เว็บไซต์ : www.atomy.com/th

 

 

ลิงค์ถาวร http://tdsa.org/content/1157/1/

 
 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation