สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


 

บริษัท พีเอ็ม-อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด

PM-International (Thailand) Co., Ltd.

ชื่อผู้บริหาร
คุณวันเพ็ญ ขรณ์สิงห์ / กรรมการ                                              
Ms.Wanphen Khonsing / Director 

ประเภทธุรกิจ
ขายตรง

ประเภทผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

 

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 
เลขที่ 63 อาคารแอทธินีทาวเวอร์ ชั้น 23 ห้อง 52 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ :  0-2126-8129

 

ชื่อตัวแทน / ชื่อผู้ติดต่อ 


เว็บไซต์ : www.pm-international.com 

            

 

ลิงค์ถาวร http://tdsa.org/content/1156/1/

 
 

How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation