สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


บริษัท ไบโอนูทริค โกลบอล (ไทยแลนด์) จำกัด
Bionutric Global (ThailandCo., Ltd.

ชื่อผู้บริหาร
คุณซีออง แฮนสัน / กรรมการบริษัท
Mr.Chiong Hanson / CEO     

ประเภทธุรกิจ
ขายตรง

ประเภทผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเครื่องสำอาง
 

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 
เลขที่ 542, 544 ถนนรัตนาธิเบศร์  ตำบลบางกระสอ  
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ :  0-2969-8106-8 
โทรสาร  :   0-2969-8109 

ชื่อตัวแทน 

1. คุณลิม ซี มิง ผู้จัดการฝ่ายการตลาดประจำประเทศไทย

2. คุณน้ำอ้อย แก้วสายทอง / การบัญชี

ชื่อผู้ติดต่อ 

คุณน้ำอ้อย แก้วสายทอง / การบัญชี   

เว็บไซต์ : www.bionutric.com

 

 

ลิงค์ถาวร http://tdsa.org/content/1155/1/

 
 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation