สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


 ประชุม ASEAN DSAs Presidents

คุณสุชาดา ธีรวชิรกุล นายกสมาคมการขายตรงไทย เข้าร่วมประชุม ASEAN DSAs Presidents Meeting  พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจขายตรงและความคืบหน้าของกฎหมายขายตรงไทยให้ที่ประชุมทราบ โดยมีนายกสมาคมและตัวแทนจากประเทศ สิงคโปร์, มาเลเซียเวียดนามอินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์  เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ โรงแรมโนโวเทล มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์  

 

ลิงค์ถาวร http://tdsa.org/content/1152/1/

 
 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation