สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


มอบทุนทรัพย์เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา

คณะกรรมการ, ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากบริษัทสมาชิกของสมาคมร่วมออกกำลังกายจังหวะ Zumba เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพ และทำพิธีมอบทุนทรัพย์เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา แก่โรงพยาบาลศิริราช  โดยมี รศ.พญ.รังสิมา วาณิชย์ภักดีเดชา ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลให้เกียรติมารับมอบเงินจำนวน 171,500 บาท จากคุณสุชาดา ธีรวชิรกุล นายกสมาคม ณ บ้านปาร์คนายเลิศ ซอยสมคิด ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ 

 

 

 

ลิงค์ถาวร http://tdsa.org/content/1151/1/

 
 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation