สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


 างวัลสมาคมการค้าดีเด่นจากกระทรวงพาณิชย์
คุณสุชาดา ธีรวชิรกุล นายกสมาคมการขายตรงไทย เข้ารับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่นประจำปี 2560 ด้านคุณภาพการให้บริการและด้านการพัฒนาองค์กร จากคุณวินิจฉัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ ในงาน “Together is Power” ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมเซนทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิด์ล กรุงเทพฯ 

 

ลิงค์ถาวร http://tdsa.org/content/1149/1/

 
 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation