สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


 ASEAN DSAs Presidents Meeting

คณะกรรมการบริหารสมาคมร่วมให้การต้อนรับคณะนายกสมาคมจากกลุ่มประเทศอาเซียนได้แก่ สิงคโปร์, มาเลเซีย, เวียดนาม, อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ เพื่อร่วมประชุม the 8th  ASEAN DSAs Presidents Meeting พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจขายตรงและความคืบหน้าของกฎหมายขายตรงในแต่ละประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนกับ พล.ต.ต.ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ณ ห้องประชุม 07.04 - 7.05 ณ บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด

 

ลิงค์ถาวร http://tdsa.org/content/1076/1/

 
 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation