สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


 งานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน TDSA Thanks Press…Hat Party” 

คณะผู้บริหารบริษัทสมาชิกของสมาคม ร่วมงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชนในงาน “TDSA Thanks Press…Hat Party” ณ ห้อง Lotus 1-4 ชั้น 22 โรงแรมเซนทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิด์ล ถนนราชดำริ กรุงเทพฯ มีผู้ร่วมงานทั้งสิ้น 100 ท่าน

 

 

ลิงค์ถาวร http://tdsa.org/content/1074/1/

 
 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation