สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน)
Successmore Being Public Company Limited

 

ชื่อผู้บริหาร

1.  นพ.สิทธวีร์  เกียรติชวนันต์  / ประธานกรรมการบริหาร 
     Dr.Sitthawee  Kiatchawanun / President

2.  คุณนพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
     
Mr.Noppakrit Nithilertvijit / CEO 


ประเภทธุรกิจ
ขายตรง

ประเภทผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย
ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหารเสริม, เครื่องสำอาง, ของใช้ส่วนตัวและของใช้ในครัวเรือน 
 

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 
เลขที่ 10/1-2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0-2511-5955
โทรสาร  : 0-2511-5944

ชื่อตัวแทน 
คุณอัมรินทร์ สุทัศน์ ณ อยุธยา / ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกำกับดูแลกิจการ

ชื่อผู้ติดต่อ 
1.
คุณอัมรินทร์ สุทัศน์ ณ อยุธยา / ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกำกับดูแลกิจการ

 2. คุณจรัญญา กิจสงวน / เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนการขาย 

เว็บไซต์ www.successmore.com

 

 

 

ลิงค์ถาวร http://tdsa.org/content/1072/1/

 
 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation