สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เชิญสมาคมให้ความรู้ด้านขายตรง
คุณสุชาดา ธีรวชิรกุล นายกสมาคมการขายตรงไทย ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรษมน บุษบงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษในการนำเสนอความรู้เกี่ยวกับธุรกิจขายตรงและบทบาทสำคัญด้านต่างๆ ของสมาคมการขายตรงไทย ให้แก่นักศึกษาในสาขาต่างๆ ของมหาวิทยาลัย รวม 90 คน ณ ห้องประชุมใหญ่ ของมหาวิทยาลัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

ลิงค์ถาวร http://tdsa.org/content/1068/1/

 
 

How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation