สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


 

 

 

สมาพันธ์การขายตรงโลก
WORLD FEDERATION OF DIRECT SELLING ASSOCIATIONS (WFDSA)

สมาพันธ์ การขายตรงโลกเป็นองค์กรเอกชนที่จัดตั้งขึ้นโดยมิได้มุ่งหวังการหากำไรในเชิง ธุรกิจ แต่ต้องการเผยแพร่ธุรกิจขายตรงให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในระดับนานา ชาติ

สมาพันธ์การขายตรงโลกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2521 ประกอบด้วยสมาชิกสมาคมการขายตรงจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกมากกว่า 50 ประเทศ โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา หน้าที่หลักของสมาพันธ์คือ ให้การสนับสนุนสมาคมการขายตรงในแต่ละประเทศทั่วโลก โดยจัดให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา การสื่อสาร การคุ้มครองและรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภค ตลอดจนการมุ่งยกระดับของอุตสาหกรรมการขายตรงให้มีมาตรฐานและมีจรรยาบรรณใน การดำเนินธุรกิจขายตรง

จรรยาบรรณธุรกิจขายตรงโลก บัญญัติขึ้น โดยสมาพันธ์การขายตรงแห่งโลก (World Federation of Direct Selling Associations) ร่วมกับสมาคมการขายตรงในประเทศต่างๆ ที่เป็นสมาชิกของสมาพันธ์ โดยถือเป็นข้อปฏิบัติข้อหนึ่งของการสมัครเป็นสมาชิกและการดำรงสมาชิกภาพใน สมาพันธ์ ซึ่งบริษัทที่เป็นสมาชิกของสมาคมการขายตรง ต้องยอมรับและให้สัญญาว่าจะปฏิบัติตามข้อบังคับของจรรยาบรรณทุกประการ

จรรยาบรรณ นี้ไม่ใช่กฎหมายแต่ถือเป็นมาตรการดูแลควบคุมตนเองที่วงการธุรกิจขายตรง บัญญัติขึ้นมา ซึ่งสมาชิกต้องปฏิบัติตนอย่างมีมาตรฐานทางจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
 

ข้อมูลทั่วไปของสมาพันธ์การขายตรงโลก

ชื่อสมาพันธ์ World Federation of Direct Selling Associations หรือย่อว่า WFDSA
ประธาน Mr.Roger Barnett
ก่อตั้ง พ.ศ. 2521 (ค.ศ. 1978)
สำนักงานใหญ่ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา
จำนวนสมาชิกทั่วโลก มากกว่า 60 ประเทศ
เว็บไซต์ www.wfdsa.org

 

ลิงค์ถาวร http://tdsa.org/content/10/1/

 
 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation