สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


 

   


 สุเทพ ยืนยงค์วิทยากุล
นายกสมาคมการขายตรงไทย

 

สวัสดีครับ  ท่านอดีตนายกสมาคม ท่านอุปนายก ท่าน CEO  คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการบริษัทสมาชิกสมาคมการขายตรงไทย  ท่านนักธุรกิจขายตรง  และท่านผู้อ่านทุกท่าน   

 

ก่อนอื่น ผมต้องขอขอบคุณคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ร่วมแรงร่วมใจสละเวลาอันมีค่า ในการร่วมบริหารงานของสมาคมการขายตรงไทยอย่างเต็มร้อยมาตลอดทั้งปี  โดยเฉพาะงาน TDSA Orientation Program ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา จนประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยม ซึ่งทุกท่านเปรียบเสมือนตัวแทนแห่งความรัก ความสามัคคี ความซื่อสัตย์ และพลังศรัทธาในการยึดมั่นการประกอบธุรกิจบนหลักธรรมาภิบาล เพื่อคุ้มครองและรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภคตลอดจนการมุ่งยกระดับของอุตสาหกรรมการขายตรงไทยให้มีมาตรฐานและมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจขายตรง ตามที่จรรยาบรรณธุรกิจขายตรงโลกได้บัญญัติขึ้น เรียกได้ว่าในปี 2561 นี้ สมาคมการขายตรงไทยได้เผยแผ่ภาพลักษณ์อันดีงามของสมาคมสู่สาธารณชนได้อย่างสมภาคภูมิ จนกระทั่งได้รับรางวัลมาตรฐานสมาคมการขายตรงระดับทองคำจากสมาพันธ์การขายตรงโลก และรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น 3 มิติ ประจำปี 2561 ได้แก่ ด้านความสำเร็จตามพันธกิจ  ด้านคุณภาพการให้บริการ และด้านการพัฒนาองค์กร จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

 

อ่านเพิ่มเติม »
 
 

กิจกรรม CEOs meet CEOs
TDSA CSR
รางวัลสมาคมการค้าดีเด่น 3 มิติ
"TDSA Orientation Program"
 
 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentations (Thai & English Version)