สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


 


 
  กิจธวัช ฤทธีราวี
   นายกสมาคมการขายตรงไทย
 
    

 

สวัสดีปีใหม่ 2564 ครับ

ผมขอส่งความปรารถนาดีมายังสมาชิก TDSA ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ มีกำลังกายกำลังใจ สติปัญญาความรู้และความสามารถที่เข้มแข็ง ขอให้ปีใหม่นี้เป็นปีที่ดีที่สุดสำหรับทุกท่านในการเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆ อย่างมีความสุข และนำพาสุขภาพดี ชีวิตดี และความสำเร็จมาสู่ชีวิตของทุกท่านและครอบครัว

ในปีที่ผ่านมา เราเผชิญความท้าทายอย่างมากจากสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งเป็นบททดสอบให้ได้เรียนรู้ถึงความพร้อมในการปรับเปลี่ยนเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตและอยู่รอดของทุกภาคส่วน ยกตัวอย่างเช่น  1) การปรับวัฒนธรรมองค์กร ผู้นำองค์กรต้องมีความพร้อมสนับสนุนพนักงานในการเรียนรู้และปรับวิธีการทำงานแบบใหม่ๆ ได้ในทุกสถานการณ์ หรือการ Work from Home ที่เกิดในหลายหน่วยงาน ควบคู่กับการส่งเสริม Mindset ของพนักงานให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ และมีวินัยในการทำงานที่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพ 2) การปรับแผนงาน พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น การปรับแผนงานให้สอดคล้องกับเทรนด์หลังยุคโควิด-19 หรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดต่างๆ ได้รวดเร็ว จึงเป็นข้อได้เปรียบขององค์กรนั้นๆ 3) การปรับเครื่องมือการดำเนินธุรกิจ การเรียนรู้เครื่องมือดิจิทัลและเทคโนโลยีต่างๆ เช่น Zoom, Microsoft Team, Google Meet, WebEx ให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจเป็นอีกส่วนสำคัญเพื่อให้ธุรกิจไม่หยุดชะงักและคล่องตัว                                                                              

 

อ่านเพิ่มเติม »
 
 

ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนการประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลกครั้งที่ 16
ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลกครั้งที่ 16
รางวัล Platinum 2021 and Multi-Year Global Code of Ethics Participant
งานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16
 
 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation