สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


 

 
  กิจธวัช ฤทธีราวี
   นายกสมาคมการขายตรงไทย
 
    

วัสดีครับ ท่านที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ท่านคณะกรรมการบริหารสมาคม เพื่อนสมาชิกสมาคมการขายตรงไทย และนักธุรกิจขายตรงทุกท่าน  ผมในฐานะนายกสมาคมการขายตรงไทย วาระ 1 กรกฎาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2565  ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจมอบหมายให้ผมได้มีโอกาสดำรงตำแหน่งนี้อีกครั้ง  ผมพร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ร่วมกับคณะกรรมการบริหารสมาคมทุกท่าน เพื่อเอื้อประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทสมาชิก และเพื่อความเป็นเลิศของสมาคมการขายตรงไทยให้เป็นไปตามนโยบายและการพัฒนาอุตสาหกรรมขายตรงให้เติบโตอย่างมีศักยภาพ

แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยจะเริ่มคลี่คลาย รัฐบาลผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ และภาคธุรกิจเริ่มกลับมาดำเนินการได้  แต่วิกฤตครั้งนี้ก็ได้ส่งผลกระทบทำให้เศรษฐกิจภาพรวมติดลบ เนื่องจากสถานการณ์กำลังซื้อชะลอตัว  และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เกิดไลฟ์สไตล์ วิถีชีวิตใหม่’ (New Normal) เช่น การทำงานที่บ้าน (Work from Home) การประชุมออนไลน์ (Video Conference) และการช้อปปิ้งออนไลน์ (Online Shopping) เหล่านี้คือ Digital Lifestyle ที่จะไม่ใช่แค่ส่วนหนึ่งในชีวิตเท่านั้น แต่จะกลายเป็นส่วนสำคัญในการดำรงชีวิตของคนยุคใหม่ และทุกธุรกิจต้องปรับเปลี่ยนแนวทางเพื่อสามารถตอบสนองต่อพฤติกรรมนั้น 

 

อ่านเพิ่มเติม »
 
 

คณะกรรมการบริหารสมาคม ก.ค 2563 - มิ.ย 2565
รางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ด้านคุณภาพการให้บริการและการพัฒนาองค์กร
รางวัลมาตรฐานสมาคมการขายตรงดีเด่นระดับแพลทตินัม ประจำปี 2020
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
 
 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation